FANDOM


Semua sekolah pada Battle Royale RPF adalah fiktif dan kreasi para staff. Terletak di wilayah Jepang masa kini atau di luar setting Battle Royale. Berikut adalah sekolah-sekolah yang terdapat pada forum Battle Royale:

Daftar murid dapat dilihat di Gakusei.